GRASROTANDEL


Vil du gje di støtte til Radøy Symjeklubb?

Grasrotandelen er ei ordning fra Norsk Tipping, der du som registrert spelar kan velga eit lag eller ei forening som du ønsker å støtta – din Grasrotmottakar. Vi oppfordrar deg til å støtta oss i Radøy Symjeklubb.

Tenk deg at du kan spela favorittspela dine – Lotto, Tipping og Joker f.eks. – og samtidig gje noko meir til det laget eller den foreininga du sjølv ønsker å støtta. Dette er nå muligt via Grasrotandelen. Ved speling hjå Norsk Tipping vil 5% av insatsen gå direkte til ditt lag eller foreining (gjeld ikkje Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikkje på nokon måte går utover insatsen eller premien din, du blir ikkje belasta for noko for å vera grasrotgivar. Du treng Norsk Tipping spelekort for å knytta deg til Grasrotandelen. Spelekort får du hos kommisjonæren, eller ved å bestilla det på www.norsk-tipping.no

Me oppfordrar deg til å knytta deg til ordningen allerede i dag, og gjera det på følgande måte:

Vervekort kan lastast ned her.

Meir informasjon finn du på www.grasrotandelen.no.

Her vil du kunna sjå kor mykje Grasrotandelen genererer for dei enkelte Grasrotmottakarane.


Takk for at du støttar Radøy Symjeklubb via Grasrotandelen.