Treningssplan

Svømmeskulen


Svømmeskulen er fra alder 5 år. Må kunne stå i bassenget.

 • Mandager kl 17:15 - 18:00


Svømming Gruppe 1


Alder 6-7 år og opp til ca 10 år.

 • Mandager kl 18:00 - 19:00
 • Onsdager kl 18:00 - 19:00

Svømming Gruppe 2


Alder frå 11-12 år.

 • Mandager kl 19:00 - 20:00
 • Onsdager kl 19:00 - 20:00

Svømmeskulen


Svømmeskulen er fra alder 5 år. Dei må kunne stå i bassenget.

Svømmeskulen er hovedsakelig trygging for barn i vann. Vanntilvenning, leik i vann og oppbygging til svømming når den tiden kommer.


Hovedinstruktør: Joakim Hella Ulvatn


Rolle:

Overordnet ansvar for gjennomføring og kvalitet ved gjennomføring av kursdager.


Ansvar:

 • Koordinere instruktører.
 • Ta vare på nye instruktører og fase de gradvis inn i instruktørmiljøet.
 • Kvalitet sikre at vi har en god gjennomføringsplan for kursene.
 • Koordinere instruktører ved fravær.


Symjeklubben Gruppe 1


Krav godkjent følgende kjerneøvelser:


 • Gli på magen – linjeholdning


 • Gli på ryggen – linjeholdning.


 • Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen.


 • Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning.


 • Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark.


 • Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.


Crawl og rygg oppbyging:


 • Crawl beinspark på siden med begge armene langs siden Pass på at begge armene er inntill kroppen hele tiden. Veldig mange sculler litt med armene. Pass også på at øvre del av brystkassen presses ned i vannet, slik at skulderparti og hofte ligger like høyt i vannet. Hodet skal se ned mot bunn og snus på når man puster (evnt se til siden)


 • Crawl beinspark på siden med begge armene langs siden og rotasjon Samme som over. Ca 6-8 beinspark på hver side før de roterer. Viktig at svømmerne roterer med hofte og skuldre samtidig, og at kroppen holdes i linje. Bruk bukmusklene til å rotere med og flytt presspunktet på oppdriftsenteret under rotasjonen


 • Crawl beinspark på siden med 1 arm langs hodet Pass på at underarmen som ligger langs hodet holdes tett inntill øret hele tiden, spesielt når de puster


 • Haifinne med beinspark på siden. Underarmen holdes opp langs hodet , mens den andre armen peker opp i luften rett mot taket. Det er viktig at svømmerne holder pusten helt til de skal puste igjen for ikke å synke. Pass på at hofte og skulder ligger i samme høyde. Dette gjøres ved å presse underarm og brystkasse ned i vannet. Armen som peker mot taket skal holdes mest mulig i ro.


 • Haifinne i beinspark på siden , 6 beinspark, så rotasjon til andre siden Rotasjonen skal være fra haifinne til haifinne, slik at begge armene befinner seg innenfor samme ¼ av en sirkel i gli fasen. Pass på å presse brystkassen ned i vannet gjennom hele rotasjonen. Hodet skal holdes mest mulig i ro. Underarmen skal ha ankerfeste i vannet (holde på vannet), mens man fokuserer på at overarmen og hoftene skal drive kroppen fremover.


 • Svømming 1-2 gli. Det svømmes 2 tak vanlig crawl og på tredje taket skal svømmerne over på siden i haifinne posisjon og gli. Under gli fasen er det viktig at de ikke bruker beina eller sculler med armene. Prøv å utvide gli fasen ettervhert. Be svømmerne bruke magen til å balansere med.Retningslinjer for foreldre/foresatte


Foreldrevettregler:


 • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger du idrettslagets regler.
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du.
 • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.
 • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel.
 • Lær barna å tåle både medgang og motgang.
 • Motiver barna til å være positive på trening.
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.
 • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!


Symjeklubben Gruppe 2


Delmål:


 • Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta.


 • Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «super-mann» på venstre side.


 • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne/pølse), med pusting.


 • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen.


 • Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann.


 • Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming.


 • Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning


 • Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg.


Ord og utrykk i svømmesporten


Uapprobert


Kalles også rekruttstevner og er rekrutterings- og treningskonkurranser. Resultater oppnådd på slike stevner, kan ikke benyttes som kvalifiseringstider eller godkjennes som rekorder. Følgende begrensninger gjelder:

 • Barn under 11 år kan i hovedregel bare delta innen egen krets.
 • Det skal være lik premiering til alle deltagere.
 • 10-års klassen kan i resultatlisten stå oppført med resultatet sitt, men listen skal være sortert alfabetisk.
 • Barn under 10 år kan bare delta på klubbplan og i lokalmiljøet. For barn under 10 år kan det listes opp en deltagerliste, men resultatett skal ikke være med.
 • Barn under 8 år bør ikke delta i noen form for konkurranse.

Stevnene kan arrangeres av klubbene etter behov når svømmekretsen holdes underrettet, og bør stå på svømmekretsens terminliste


Approbert


Stevnene skal stå på NSF's terminliste og skal avvikles i henhold til NSF's lover og regler. Approberte stevner omfatter:

 1. Åpne stevner. Disse er åpne for alle lag innen NSF og uten kvalifikasjonskrav.
 2. Nasjonale stevner, som er åpne for alle lag innen NSF, men har kvalifikasjonskrav. Yngste klasse for jenter er 13 år og for gutter 14 år.
 3. Nasjonale stevner med internasjonal deltagelse. Disse stevner er som nasjonale stevner, men med deltagelse fra innbudte utenlandske klubber. De står ikke på den internasjonale terminlisten.
 4. Internasjonale stevner. Disse er som de nasjonale stevner, med står på den internasjonale terminliste etter søknad fra NSF.
 5. Mesterskap, som er åpne for alle kvalifiserte utøvere, som er 13 år for jenter og 14 år for gutter og eldre.LÅMØ


Landsdel årsklassemønstring, og avholdes i 5 landsdeler.

Man kan delta i LÅMØ det året man fyller 11 år til det året man fyller 16 år. For å delta i LÅMØ må svømmeren kvalifisere seg. Dette gjøres gjennom LÅMØ øvelsene.

LÅMØ – Øvelser for 11 årsklassen (kvalifiseringsår = mens de er 10 årsklassen)
• 400 m fri
• 50 m butterfly
• 100 m bryst
• 100 m rygg
• 200 m medley

LÅMØ –øvelser 12-16 årsklassen (kvalifiseringsår = året før)
• 400 m fri
• 100 m butterfly
• 200 m bryst
• 200 m rygg
• 200 m medley

Kvalifiseringsperioden til LÅMØ Landsdel er ca. 27. januar til ca 26. januar neste år = det året LÅMØ avholdes.
De 24 beste i hver av klassene 13 år til 16 år vil være kvalifisert. For klassene 11 og 12 år holder det å ha gyldig påmeldingstid på alle de 5 øvelsene. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 LÅMØ-øvelsene. Gyldig påmeldingstid må være oppnådd på ALLE de 5 distansene.


ÅM

Betyr årsklassemesterskap.

LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM for årsklassene 13-16 år. Etter at LÅMØ er avsluttet lages en nasjonal rangeringsliste for alle 11 og 12 åringene. De tre beste 11- og 12-åringene på landsbasis vil få tilsendt diplom fra NSF.
For 13-16 årsklassene er de 24 beste i hver klasse (landsbasis) kvalifisert. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 ÅM-øvelsene. LÅMØ benyttes som påmeldingstid for alle øvelser i ÅM bortsett fra på 200 m IM. ÅM arrangeres i førsten av april.


ÅMØ


Betyr årsklassemønstring


Medley

Medley er en kombinasjon av de fire ulikesvømmedisipliner i en distanse/øvelse, og rekkefølgen er butterfly, rygg, bryst og fri (crawl). Medley svømmes både som individuelleøvelser og som stafett.


IM

Individuell medley

MEDLEMS KONTINGENT • Årskontingent 100 kr blir fakturert ein gang i året.
 • Treningsavgift 1300 kr i året, faktureres med 650 kr pr halvår.
 • Trenerer, styremedlemmer og andre som aktivt jobber i klubben betaler medlemsavgift på kr. 100,-
 • Støttemedlemmer betaler vanlig medlemskontingent: kr. 100,-

Svømmer må være medlem av klubb og betale den årsfestet kontingenten for å ha lov til å delta på svømmestevner for Radøy Symjeklubb. Barn opp til 12 år bare forsikret av barneidrettsforsikringen dersom årskontingent er betalt.

For mer info om forsikring klikk her.

Kontingenten vert fastsett årlig av årsmøtet.

Innmelding sker på eget skjema som hovedtrenar sender ut ved tildelt plass i klubben.


Medlemmer som ikke er utmeldt når kontingenten blir sendt ut, får tilsendtbetalingskrav.

Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan gjøre seg disponible for tillitsverv i styretog nemnder.

Føresett må ha eget medlemskap for å ha disse rettene, samt tilgang til goder som tildømes klubbrabatt hos utstyrsleverandør.

Klubben oppmoder alle føresette om å tegnemedlemskap. En stor og aktiv medlemsmasse gir gode levekår for klubben, gjør oss attraktive på sponsormarkedet og kan utløse ekstra tilskudd fradet offentlige eller organisasjoner.

FORSIKRING


Utøvere til og med det året de fyller 12 år er dekket av barneidrettsforsikringen.

Utøver over 12 år som ikke har lisens hos NSF (alle svømmere som svømmer approberte stevner har denne) må ha ulykkesskadeforsikring på egenhånd.

De aller fleste nordmenn har en form for ulykkesskadeforsikring. Vilkårene er selvsagt litt forskjellige. Her er det foresatte som har ansvar for at utøver har den riktige sikringen.

Forsikringen som inngår i lisensen som NSF har, er veldig relevant i forhold til svømmeidrettene – ettersom det nå også omfatter belastningsskader.

Info om startlisens

SALG AV UTSTYR


Radøy Symjeklubb selger svømmebriller og badehetter på treninger.

Ta kontakt med trener dersom du treng noko. Betaling med Vipps.


Pris:


Svømmebriller kr 200,-

Badehette kr 100,-