Medlems kontingent

Medlems kontingent

Symjeklubben.

  • Årskontingent 100 kr blir fakturert 1 gang i året.
  • Treningsavgift 1300 kr i året, faktureres med 650 kr pr halvår.

Symjeklubben`s “Tryggivann kurs”.

  • Ungdomsrekrutt kurs
  • Trenerer, styremedlemmer og andre som aktivt jobber i klubben betaler medlemsavgift på kr. 100,-
  • Støttemedlemmer: kr. 300,-

Svømmer må være medlem av klubb og betale den årsfestet kontingenten for å ha lov til å delta på svømmestevner for Radøy Symjeklubb. Barn opp til 12 år bare forsikret av barneidrettsforsikringen dersom årskontingent er betalt. For mer info om forsikring klikk her.

Kontingenten vert fastsett årlig av årsmøtet.

Innmelding sker på eget skjema som hovedtrenar sender ut ved tildelt plass i klubben. Utmeldinger skal skje via klubben si hjemmeside.

Medlemmer som ikke er utmeldt når kontingenten blir sendt ut, får tilsendt betalingskrav.

Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan gjøre seg disponible for tillitsverv i styret og nemnder.

Føresett må ha eget medlemskap for å ha disse rettene, samt tilgang til goder som til dømes klubbrabatt hos utstyrsleverandør.

Klubben oppmoder alle føresette om å tegne medlemskap. En stor og aktiv medlemsmasse gir gode levekår for klubben, gjør oss attraktive på sponsormarkedet og kan utløse ekstra tilskudd fra det offentlige eller organisasjoner.