Pollitiattest

Pollitiattest

Politiattest

Politiattest obligatorisk i norsk idrett

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

 

Styre leder er ansvarlig for oppfølging av politiattestene.

Hva skal styreleder gjøre
1. Styreleder fyller ut «Stadfesting på formålet med politiattesten» skjemaet.

Hva skal søkeren over 18 år gjøre?
1. Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)
3. Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget.
4. Vente på svar.
5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.

Hva skal søkeren under 18 år  eller de som ikke har mulighet å søke elektronisk gjøre?
1. Fyll selv ut skjemaet  «Politiattest-under-18-år» og styreleder fyller ut «Stadfesting på formålet med politiattesten» skjemaet. .
2. Begge skjemaene sendes samlet inn til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. Du finner adressen, samt informasjon om framgangsmåte for ikke-elektronisk søknad her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml