Forsikring

Forsikring

Forsikring

Utøvere til og med det året de fyller 12 år er dekket av barneidrettsforsikringen.

Utøver over 12 år som ikke har lisens hos NSF (alle svømmere som svømmer approberte stevner har denne) må ha ulykkesskadeforsikring på egenhånd.

De aller fleste nordmenn har en form for ulykkesskadeforsikring. Vilkårene er selvsagt litt forskjellige. Her er det foresatte som har ansvar for at utøver har den riktige sikringen.

Forsikringen som inngår i lisensen som NSF har, er veldig relevant i forhold til svømmeidrettene – ettersom det nå også omfatter belastningsskader.

Info om lisens/forsikring her.