Retningslinjer foreldre/foresatte

Retningslinjer foreldre/foresatte

Foreldrevettregler:

  • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger du idrettslagets regler.
  • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du.
  • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.
  • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel.
  • Lær barna å tåle både medgang og motgang.
  • Motiver barna til å være positive på trening.
  • Vis god sportsånd og respekt for andre.
  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.
  • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!