Innkalling til årsmøte i Radøy Symjeklubb

Innkalling til årsmøte i Radøy Symjeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Radøy Symjeklubb.
Årsmøtet avholdes den 2. februar, kl 1800 på Prestegarden på Manger.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes senest 30. januar til Styreleder Aleksander, alekmogen@hotmail.com.

Saksliste:
• Gjennomgang av Årsberetning.
• Økonomi.
• Valg av styre.

  • Kontingent
    • Eventuellt.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Stengt for kommentarer.