Medlems kontingent

Spread the love

Symjeklubben.

 • Rekruttsvømmer, 1 gang i uken: Årskontingent 250 kr.  Treningsavgift vår 400 kr. Treningsavgift høst 400 kr.
 • Rekruttsvømmer, 2 gang i uken: Årskontingent 250 kr.  Treningsavgift vår 600 kr. Treningsavgift høst 600 kr.
 • Ungdomsrekrutt, 2 gang i uken: Årskontingent 250 kr.  Treningsavgift vår 600 kr. Treningsavgift høst 600 kr
 • Konkuransesvømmere 2 gang i uken: Årskontingent 200 kr.  Treningsavgift vår 650 kr. Treningsavgift høst 600 kr
 • Konkuransesvømmere 3-4 gang i uken: Årskontingent 200 kr.  Treningsavgift vår 800 kr. Treningsavgift høst 800 kr
 • Søsken nr 2, 3, 4 Rabatt 150 kr på årsavgiften.

Symjeklubben`s «Tryggivann kurs».

 • Ungdomsrekrutt kurs (14 ganger).  Medlemsavgift 250 kr. Kursavgift 1000 kr.
 • Hval kurs (9 ganger).  Medlemsavgift 250 kr. Kursavgift 700 kr.
 • Skilpadde kurs (9 ganger).  Medlemsavgift 250 kr. Kursavgift 700 kr.
 • Pingvin kurs (9 ganger).  Medlemsavgift 250 kr. Kursavgift 700 kr.
 • Selunge kurs (9 ganger).  Medlemsavgift 250 kr. Kursavgift 700 kr.
 • Sel kurs (9 ganger).  Medlemsavgift 250 kr. Kursavgift 700 kr.
 • Sjøløve kurs (9 ganger).  Medlemsavgift 250 kr. Kursavgift 700 kr.
 • Trenerer, styremedlemmer og andre som aktivt jobber i klubben betaler medlemsavgift på kr. 100,-
 • Støttemedlemmer: kr. 300,-

Svømmer må være medlem av klubb og betale den årsfestet kontingenten for å ha lov til å delta på svømmestevner for Radøy Symjeklubb. Barn opp til 12 år bare forsikret av barneidrettsforsikringen dersom årskontingent er betalt. For mer info om forsikring klikk her.

Kontingenten vert fastsett årlig av årsmøtet.

Innmelding sker på eget skjema som hovedtrenar sender ut ved tildelt plass i klubben. Utmeldinger skal skje via klubben si hjemmeside.

Medlemmer som ikke er utmeldt når kontingenten blir sendt ut, får tilsendt betalingskrav.

Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan gjøre seg disponible for tillitsverv i styret og nemnder.

Føresett må ha eget medlemskap for å ha disse rettene, samt tilgang til goder som til dømes klubbrabatt hos utstyrsleverandør.

Klubben oppmoder alle føresette om å tegne medlemskap. En stor og aktiv medlemsmasse gir gode levekår for klubben, gjør oss attraktive på sponsormarkedet og kan utløse ekstra tilskudd fra det offentlige eller organisasjoner.