Rutiner for låsing av Radøyhallen

Spread the love

Desse dørane må låsast av den siste som fòrlet Radøyhallen:

Dører frå Radøyhallen og inn i garderobane
Dører frå garderobane og ut i gangen
Dører inn til bassenga
Dører inn til garderobane før bassenga.

Alle ytterdørenen.
NB! ytterdørane på tribunene og ved skytebana.

Slukka alle lys.

Det er viktig at dei som går sist frå idrettshallen tek låse/slukkerunde sjølv om symjeklubben er i symjebassenget. Då slepp dei å sjekka heile hallen. Det same gjeld sjølvsagt også for den siste som forlet bassenga slik at brukarar av hallen slepp å passa på/låsa bassenggarderobane.

Dersom du er i tvil om dykkar lag er det siste denne dagen, kan du finna svar på kallendaren til hallen:

 https://www.google.com/calendar/embed?src=ia45kk8e23vv39q6m9r4ir9ddg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Oslo